Research project on physical activity and health in older adults

This research was conducted in Tel Aviv, Israel
זהו - מחקר בנושא - השפעת סוגי אימון שונים על היציבה, שווי המשקל, הקואורדינציה, הבריאות ורווחת החיים בגילאי 50 ומעלה.

מחקרים של העת האחרונה הראו שהחל מגיל 30-40 חלה ירידה ביכולות חשובות כגון: כוח וגמישות השרירים והמפרקים, היציבה, שיווי המשקל והקואורדינציה. יכולות אלה מתברר חשובות לתפקוד, לבריאות ולרווחת החיים בגיל השלישי והרביעי של החיים. המחקרים שנעשו מראים שהחל מגיל 50 ובעיקר בגילאי 65 ומעלה, אנשים סובלים מכאבי גב ומפרקים, מירידה חדה בקואורדינציה, בשווי המשקל והיציבה, וחשופים יותר לנפילות אשפוזים ומוות כתוצאה מההידרדרות ביכולות אלה.

במחקר הפיילוט שנעשה ב 2019 נמצא שאנשים מבוגרים שיפרו את גמישות השרירים האחוריים, היציבה, שווי המשקל,  הקואורדינציה, הבריאות ורווחת החיים לאחר השתתפות בתכנית התעמלות הרמונית של שלושה שבועות בהדר יוסף, תל אביב. פרסום המחקר בכתב העת של הפקולטה לחינוך גופני U.B.B , קלוז,, רומניה (ראה בלשונית המאמרים)

גם המחקר שנעשה במהלך תקופת הקורונה ובו נבדקו שלוש קבוצות - קבוצה שהתאמנה במועדון הספורט "זאוס" במיקדו סנטר בתל אביב, קבוצה שהתאמנה בהתעמלות הרמונית וקבוצה שלא התאמנו כלל. המאמר בנושא יתפרסם בהמשך גם באתר.