השתלמות למורים בנושא משחקי תנועה לגיל הרך.

קורס השתלמות למורים -  כולל 10 מפגשים בהם יילמדו - רעיונות הפעלה חדשים ויצירתיים, מוזיקה מותאמת לתנועה ממגוון מקורות מוזיקליים שונים, הבנת התנועה בכלל והתנועה בילדים בגילך הרך באופן מעמיק, ואיך להעצים את ההתפתחות המוטורית, הקוגניטיבית, החברתית והנפשית של הילדים בגיל הרך באמצעות שיעורי תנועה מותאמים. 

משתתפי הקורס יוכלו לקבל משוב על עבודתם עם ילדים ודיון מעמיק על סיטואציות שונות אתן הם נתקלים בעבודה עם ילדים, ויוכלו להמשיך להתייעץ גם לאחר הקורס, במהלך עבודתם השוטפת.