הפעילות הגופנית, התנועה והמשחק בגיל הרך / איריס מלכ א